Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2015

paulitaa
0528 6f18 390
Reposted fromscorpix scorpix vialajla lajla

April 12 2015

paulitaa
6702 55eb 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viamrautyna mrautyna
paulitaa
4255 256c 390
Reposted fromrol rol viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
paulitaa

Jeżeli kiedyś zakochasz się tak na prawdę to zrozumiesz dlaczego mu tak ciągle wybaczam
— dokładnie tak
Reposted fromimyours imyours viaolawie olawie
paulitaa
4759 e425 390
Reposted fromrol rol vianieuciekaj nieuciekaj

April 07 2015

paulitaa
Tu chodziło o oczy. Sekret miłości tkwi w oczach, w sposobie porozumiewania się i
mówienia bez otwierania ust.
— Virginia Cleo Andrews
7184 6d26 390
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viamooncat mooncat
paulitaa
0524 af13 390
Reposted fromskatrix skatrix viatamarka tamarka

March 25 2015

paulitaa

3 PROSTE ZASADY :

1. Jeśli nie będziesz podążać za tym co chcesz osiągnąć, nigdy tego nie zdobedziesz!!

2. Dopóki nie zapytasz, nie dostaniesz odpowiedzi ..

3. Jesli nie zrobisz kroku naprzód, zawsze będziesz tkwić w tym samym miejscu!!

— Ewa Chodakowska
Reposted fromdziiewczynkaxd dziiewczynkaxd vianowaay nowaay
paulitaa
0841 26ca 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaAyumi Ayumi
paulitaa
2264 992e 390
Reposted frommorela morela viafreeway freeway
paulitaa
Mieć dla kogoś czas, to znaczy kogoś kochać. 
Reposted fromflesz flesz viaavooid avooid
paulitaa
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viavertheer vertheer
paulitaa
8771 5946 390
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viavertheer vertheer
paulitaa
Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem.
— B. Rosiek
Reposted fromkatalama katalama viaarrependimento arrependimento
6412 595b 390
Reposted fromwestwood westwood viaavooid avooid
paulitaa
Zawsze powtarzam, że nie wierzę w prawdziwą miłość, ale, że zostawiam drzwi uchylone, bo nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby ktoś zechciał pewnego dnia udowodnić mi, że się mylę
— Jay Asher
Reposted frompastelina pastelina viaavooid avooid
paulitaa
paulitaa
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę?
— Tove Jansson
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko vialeann leann
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl