Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

paulitaa
paulitaa
7369 e479 390
paulitaa
4568 4f82 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
paulitaa
Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.
— Maciej Frączyk - Zeznania Niekrytego Krytyka
paulitaa
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
paulitaa
Wszyscy jesteśmy dla siebie tylko etapami.
— Mariusz Szczygieł
Reposted from21gramow 21gramow viaanorexianervosa anorexianervosa
paulitaa
A Ty nigdy nie zrobiłeś nic głupiego z powodu uczuć?
paulitaa

to chore. jakbym do szczęścia stał tyłem.

— Upadli poeci.

April 21 2015

paulitaa
1496 0602 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
paulitaa
3702 4e2c 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viadiedrunk diedrunk
paulitaa
7306 576a 390
Reposted frommaruuda maruuda viadiedrunk diedrunk
paulitaa
Niech pan ją kocha, a nie ocenia.
— i pomyśleć, że z serialu
Reposted fromperseweracje perseweracje viadiedrunk diedrunk
paulitaa
- I co teraz zrobimy ? - zapytał.
Przytuliłam go.
- Cokolwiek. Byle razem.
— Sylvia June Day
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawersynoca wersynoca
paulitaa
4568 025d 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaanncey anncey
paulitaa
1590 5a0e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanncey anncey
paulitaa
... zamiast tego wszystkiego, mieć pewność.
— Zbigniew Kruszyński
Reposted fromIriss Iriss viawersynoca wersynoca
paulitaa
-Będziesz moją żoną.
-To oświadczyny?
-Rezerwacja.
— przepis na małżeństwo: zapiekanka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaanncey anncey

April 15 2015

paulitaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl